Memuji hingga timbul rasa 'ujub....

>> Tuesday, December 21, 2010

Raja Ali Haji(RAH) tidak melepaskan aspek kejiwaan atau psikologi manusia dalam garapannya melalui kumpulan Gurindam 12.Selaian soal keperluan menjaga agnggota badan, dia juga mengingatakn para ummah agar berhati-hati dengan ujian yang berupa umpatan dan pujian.

Mengumpat dengan kata dasarnya umpat juga membawa maksud mengata, menyebut keburukan orang lain di belakang, Mengunjeng juga disebut orang dengan membawa maksud yang sama. Bagi menggambarkan betapa bahaya tabiat mengumpat ini, Rasulullah saw menyebutkannya sebagai memakan daging saudara sendiri!!!

Dalam konteks masyarakat hari ini, mengumpat adalah satu saluran kritikan sosial terhadap sesuatu pihak yang tidak disukainya. Ketidak sukaannya pada sesuatu pihak mungkin didorong faktor aliran pemikiran atau cara pembawaan dalam pergaualan harian.

Berlawanan dengan mengumpat, RAH juga mengingatakan agar kita tidak leka bila menerima pujian. Ucapan penuh sopan dengan sususnan kata yang tersusun rapi sering juga menjerumuskan manusia ke lembah kesombongan, keangkuhan, kebebalan, kesembroan, keakuan, keegoan yang melampau dan yang paling menakutkan jika sanggup memakai sifat Yang Maha Esa iaitu 'ujub.

Senjata iblis yang bernada lembut ini sering mempesonakan khalayak. Pujian sering membawa manusia untuk lupa membuat refleksi diri, mengintrospeksi diri. mengoreksi amalan harian dan sering membawa kesesatan. Bukti keujuban manusiawi ini sering didedahkan dengan amalan tarikat yang jauh menyimpang, tasauf yang merosakkan akidah, dan amat malang membiarkan diri 'ditelanjangi" oleh mata dan fikiran para ilmuan. adalah suatu yang malang dan sedih jika dalam zaman mutakhirin ini masih ada pengikut mazhab yang amat ketara kesesatannya. Kerajaan Langit Ayah Pin, Rasul Melayu di Gombak, ajaran HassanAnak Harimau (sekadar menyebut beberap nama) adalah bukti bahawa pujian telah memakan diri.

Pujian dan sanjungan juga adalah salah satu keperluan psikologi sebenarnya. dalam konteks pendidikan, konsep berkembar ini disebut ganjaran dan dendaan. Konse p telah mafhum lagi ijtimak di kalanagan seluruh pemikir dan pekerja di bidang pendidikan. Para pendidik sering disaran menggunakan konsep ini secara psikologi atau fisiologi.

Memberi ganjaran yang berupa sepotong ayat seperi "hebat awak", pandainya, bijaknya, bertuahnya dan sebagainya akan mendorong pencapaian. Tiada kos dikenakan bagi mengeluarkan kata-kata motivasi tadi. Sebaliknya, jika pihak yang mengusahannya, mungkin disana Allah menunggu dengan pujian dan pelukan yang penuh hangat.

Ternyata kedua-dua amalan ini ada "kelas" yang tersendiri dalam kalangan masyarakat. Budaya mengumpat disebarkan dalam setiap segi kehidupan. Seolah-olah menhgumpat mesti dilaksanakan dalam rukun kehidupan seharian. Walaupun, semua orang amat arif tentang kevurukan seperti yang terpapar dalam kisah Israk dan Mikraj,disusuli hadis keburukan bergunjing, bergosip juga adalah nama baru budaya berhujah secara "betina". Justeru, telitilah kebali, pasal 4, Gurindam 12 yang berbunyi;
mengumpat dan memuji hendaklah pikir,
disitulah banyak orang tergelincir

0 comments:

Blog Widget by LinkWithin