Pemimpin

>> Thursday, May 13, 2010

Pemimpin dan kepimpinan adalah sesuatu yang menyentuh kemampuan seseorang bertindak dan berkelakuan seperti seorang ketua. Ia mampu memperlihatkan kebolehan untuk membimbing para pengikutnya ke arah kebaikan dan kesejahteraan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, pemimpin dirujuk untuk mendapat restu dalam membuat keputusan. Kepimpinan yang bercorak demokrasi tidak akan membelakangkan pendapat awam mengenai sesuatu cadangan atau rangka kerja bagi membina ummah dan negara. Kesepakatan dan permuafakatan adalah teras utama kepimpinan begini. Semangat bermesyuarah dan bermuzakarah adalah medium untuk mengetahui sejauhmana kebaikan dan keburukan sesuatu perancangan.

Namun begitu, siapakah pemimpin? Tenas Effendy dalam bukunya Pemimpin Dalam Ungkapan Melayu menyebut begini;

"mereka yang dikatakan pemimpin adalah mereka yang didahulukan selangkah, yang ditinggikan seranting, yang dilebihkan serambut dan yang dimuliakan sekuku" .

Bersediakan anda untuk menjadi seorang pemimpin???

0 comments:

Blog Widget by LinkWithin